Consultancy

De AVG is een nieuwe wetgeving met nog weinig jurisprudentie en grijze gebieden met wat organisaties exact verplicht zijn te doen. Aan de andere kant is de AVG op veel gebieden wel duidelijk aan welke eisen organisaties moeten voldoen. Met een scherp zicht en actuele kennis hierop ondersteunt UPactions haar klanten met AVG-activiteiten.

Op het gebied van de privacy zijn er nog vele ontwikkelingen. Zo wordt in 2019 de aanvullende richtlijn ePrivacy verwacht. Hierin zullen uitgebreider de eisen aan digitale communicatie worden beschreven.

Om aan de wetgeving op dit gebied te blijven voldoen zal UPactions haar klanten helpen om te blijven voldoen aan de AVG. Ook biedt zij ondersteuning bij AVG-activiteiten zoals het afhandelen van AVG-incidenten en verzoeken van betrokkenen.

Helpen gaan voldoen aan de AVG of verbeteringen

UPactions helpt bedrijven met een duidelijk beeld krijgen in hoeverre zij nu voldoen aan de AVG en om hen te helpen hier verbeteringen in te realiseren met bijvoorbeeld:

Operationele AVG-ondersteuning

UpActions helpt haar klanten met operationele AVG-ondersteuning door middel van:

Met deze dienstverlening zijn de klanten van UPactions ervan verzekerd dat zij op een efficiƫnte en effectieve ondersteund worden bij AVG-acties. En dat zij ook zonder diepgaande AVG-kennis aan de AVG voldoen met aandacht voor de beleving bij hun doelgroepen bij de AVG-activiteiten.