Functionaris gegevensbescherming of AVG-expert

Op basis van een aantal criteria bepaalt de AVG of een organisatie een organisatie officieel een functionaris gegevensbescherming in dienst moet hebben. De functionaris mag een eigen werknemers zijn of als dienstverlening geleverd door een externe partij. Als een organisatie voldoet aan een van de volgende criteria, dan moeten zij een functionaris gegevensbescherming hebben aangesteld:

Veel organisaties voldoen niet aan deze criteria en hoeven daarom geen functionaris persoonsgegevens aan te stellen. Wanneer een organisatie een functionaris persoonsgegevens aanstelt, moet deze en de organisatie voldoen aan de eisen die de AVG hierbij stelt. Daarom kiezen veel organisaties om wel de expertise van AVG-specialisten in te huren, maar deze niet als functionaris persoonsgegevens aan te stellen indien zij hier niet toe verplicht zijn.

UPactions levert AVG-specialisten en functionarissen als dienst aan haar klanten.