Privacy ontwikkelingen

Op het gebied van de privacy zijn er nog vele ontwikkelingen. Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. In 2019 de aanvullende richtlijn ePrivacy verwacht. Hierin zullen uitgebreider de eisen aan digitale communicatie worden beschreven.

AVG-interpretaties en jurisprudenties

De AVG en het bijbehorende privacy gebied is nog volop in ontwikkeling. Zo is de AVG een nieuwe wetgeving met nog weinig jurisprudentie en grijze gebieden met wat organisaties exact verplicht zijn te doen. Aan de andere kant is de AVG op veel gebieden wel duidelijk aan welke eisen organisaties moeten voldoen. Met een scherp zicht en actuele kennis hierop ondersteunt UPactions haar klanten met AVG-activiteiten.